Bořenovská 1422, 769 01 Holešov

739 488 349

Výbor SDH Holešov

Petr Šidlík

Starosta

Karel Šimeček

Velitel

Blanka Janálová

Jednatelka

Hana Dvorníková

Hospodářka

Lucie Teplíčková

Vedoucí mladých hasičů

Markéta Molková

Kronikářka

Erik Fišer

Referent materiálně-technického zabezpečení

Milan Libenský

Kulturní referent

Ivana Gregušová

Referentka žen

Michaela Dovrtělová

Romana Sklenářová

Michaela Petrášová

Revizor sboru